⚡️Impossible objects

Mats Kruger Svensson
10 minutter

Hvor: Scene 2

Ved hjelp av algoritmer kan man designe fysiske objekter man ikke skulle tro kunne eksistere. Jeg har laget et program for å generere såkalte "impossible objects", og fikk stille ut et knippe av dem på Teknisk Museum under Bekks fagdag. Her forteller jeg om hvordan det fungerer, samt hvordan jeg som IT-konsulent / utvikler endte opp med å bruke arbeidstid på dette.

Tilbake til forsiden