💬Nytten av delight i UX

Martin Sangholt
20 minutter

Hvor: Scene 1

Å lage vakre og digge brukeropplevelser tar tid. Tid mange digitale produktteam vil bruke på å bygge ny eller forbedret funksjonalitet. Du vet, det nyttige med en tjeneste. Tidspresset og en smidig hverdag gjør at man ofte nedprioriterer å lage digge brukergrensesnitt. Likevel elsker vi å bruke velpolerte tjenester, men vi sliter ofte med å begrunne dette på en saklig måte. I dette foredraget skal jeg gjennom teori fra kognitiv psykologi, vise eksempler på når, hvordan og hvorfor det er nyttig å bruke tid på delight. Med litt mer teori i bagasjen, håper jeg flere kan argumentere for bygge herlige, delightfulle tjenester, ikke bare funksjonelle tjenester.

Tilbake til forsiden