⚡️REST-retningslinjer for den pragmatiske programmerer

Tarjei Skjærset
10 minutter

Hvor: Scene 1

Eg vil illustrere dei gode idéane bak REST og kvifor dei ikkje berre er abstrakte påfunn og at dei er verd å lytte til. Eg vil gje nokre retningslinjer som ein kan følgje i det daglige arbeidet og vise den reelle og handfaste verdien det gir.

Tilbake til forsiden